1. O PROXECTO «UNHA HORTA TERAPÉUTICA»

Nos últimos anos a proliferación de pequenos hortos en edificios de grandes cidades, obedece á necesidade de moitos urbanitas por recuperar o contacto coa natureza e cos procesos básicos da produción de alimentos. Pero os hortos urbanos tamén supoñen unha vía de escape á tensión, xerado por un modo de vida centrado en lograr resultados dunha forma rápida.Do mesmo xeito, os beneficios do horto como terapia poden estenderse a colectivos que presentan certas dificultades para desenvolverse e integrarse na sociedade en maior ou menor medida.

No noso caso ,para os nenos/as con Necesidades Educativas Especiais, consideramos que o traballo no horto constitúe unha ferramenta fundamental para mellorar tanto o seu estado físico como psíquico.

WP_002585

¿POR QUÉ UNHA HORTA TERAPEUTICA NO NOSO CENTRO?

Existen diversas vantaxes para os rapaces que participan nunha actividade destas características, estes tipo de cultivo en mesas e outros soportes teñen multiples beneficios:

 • É unha tarefa creativa, que favorece o traballo mental e a autorrealización, ademáis de ser un exercicio de memoria, ao ter que lembrar os coñecementos adquiridos no campo.
 • É unha forma de fomentar unha alimentación saudable.Favorécense hábitos alimentariosxa que os produtos hortícolas que se cultiven neste pequeno horto pasarán á mesa do centro.
 • Promove a mobilidade. Xa sexa dentro das instalacións como no propio horto. O esforzo físico empregado é moderado e, se as tarefas realízanse da forma correcta, non implica un desgaste de enerxías significativo durante a realización do labor. É un exercicio moi san, que pode ser moi creativo e que conleva un mellor descanso nocturno, tanto físico como mental. Para persoas con movilidade reducida ou problemas de costas, as mesas de cultivo facilítanlles as cousas.
 • É un recurso que parte da capacidade da persoa e nunca do séu déficit, adaptándose ao seu nivel de autonomía, habilidades físicas etc.
 • Destaca a súa función terapéutica, xa que o contacto coas plantas e a realización de actividades relacionadas coa agricultura, estimula a movilidade, a capacidade de atención e a vontade por mellorar.
 • Funcióna como Orientación Laboral. Nos casos de rapaces que por idade estan na etapa de FP adaptada tamen é unha ferramenta para, ademais de adquirir coñecementos específicos de horticultura, fomentar a responsabilidade cara á tarefa e favorecer o traballo autónomo.
 • A versatilidade do horto, xa que pode adaptarse ó traballo dependendo do perfil do aumno que participe na actividade,Tan só é necesario coñecer as opcións que existen (mesas de cultivo para traballar en cadeira de rodas, bancales elevados para non forzar as costas, cultivos de fácil manexo, ferramentas adaptadas,) e ter un pouco de imaxinación para beneficiarnos nós e aqueles que nos rodean das bondades do horto.
 • A práctica de actividades participativas e ao aire libre como esta, permite ás persoas con discapacidade intelectual superar moitos dos seus complexos e axúdalles na súa integración.
 • Incorpora rutinas creativas. Un horto proporciona un sen fin de combinacións de plantas medicinais, hortalizas e verduras (e tamén de flores e froitas, xa que pode ser un horto-xardín, por exemplo). As correctas asociacións das mesmas e os ciclos propios de cada estación (sementa, coidado e recollida) así o constatan.
 • Estimula a atención e a memoria. A pesar de non ser necesario reter unha gran cantidade de información, si é conveniente lembrar certos datos para o cultivo e recollida do que se plantou. Así mesmo, hai que dispor dun mínimo coidado naquilo que se realiza durante todo o proceso.
 • Facilita a comunicación, as relacións entre os alumnos a traves de traballos cooperativos ou en grupo.
 • Educa en valores positivos de responsabilidade, coidado, investigación e traballo en equipo.
 • As tarefas a realizar son repetitivas. Este aspecto facilita a distribución das mesmas, tanto de forma individual como colectiva, e un fácil seguimento da súa realización.
 • Promove ideas e conceptos relacionados coa Natureza e o bo uso dos seus recursos. Un horto é máis que un espazo físico onde cultivar, xa que proporciona un atractivo paralelo ao vincularse a temas ecolóxicos (reutilización de residuos mediante compostadores, produción propia de alimentos, abonos biolóxicos, etc.).

Todos estes factores posibilitan a mellora do seu benestar e a súa calidade de vida.

WP_002592

O HORTO TERAPEUTICO. A LABORTERAPIA

Para os nosos alumnos, o traballo nos hortos é unha vía cara á integración social e a satisfacción persoal, non só polos beneficios que supón a laborterapia ou porque aprenden un oficio que pode darlles para comer, senón tamén pola recompensa que para eles supón sentirse útiles.

O Taller/horto Urbano como instrumento terapéutico, pretende conseguir unha adaptación activa e paulatina á realidade a través dunha actividade grupal centrada nunha tarefa específica, favorecendo as actitudes de responsabilidade e a asunción de novos roles.

A laborterapia fomenta a capacidade de actuar, de sentir e de crear, e tamén un aspecto socio-emocional, a correspondencia entre o alumno co traballo e as relacións interpersoais, asemade, é un dos métodos que se usan para manter ou rehabilitar determinados aspectos físicos, mentais ou sociais da persoa.

Algúns dos elementos que poden compor este tipo de actividade son os seguintes:

 • Sensoriais, mediante estímulos táctiles, visuais, orientación espacial.
 • Neuromusculares como son a forza, resistencia de determinados obxectos, a postura axeitada para realizar a actividade, tanto da persoa como do obxecto que manipulamos.
 • Motores, pola coordinación tanto a nivel visual como manual.

En resumen,  cultivar no teu centro proporciona entretemento ós alumnos/as, e tamén un achegamento á natureza que embelece o noso espazo.

A horticultura como terapia ofrece, ademais, beneficios para a saúde tanto emocionais,como físicos. Coidar das plantas permítenos compartir, aprender e cooperar ao mesmo tempo que gozar da recolección e do beneficio dos froitos recolleitos. É unha actividade estimulante e educativa que permite adquirir novos coñecementos e relacións sociais.

Por todo o anteriormente exposto consideramos que esta actividade e moi beneficiosa para os nosos alumnos con maiores necesidades, xa que ademais de achegarlles á natureza axuda a a mellorar a súa autoestima. Arar a terra aínda que sexa coa man, plantar unha semente, regala e vela crecer é sen dubida unha terapia eficaz para estimular a estas persoas, este tipo de experiencias son moi positivas para persoas con perdas de habilidades físicas e necesidades de apoio de diferente grao, xa que mellora as actividades sociais, a memoria, as relacións interpersoais, a atención e a comunicación entre os alumnos que mais necesidades de apoio teñen.

1 respuesta a 1. O PROXECTO «UNHA HORTA TERAPÉUTICA»

 1. Pingback: Blog del proyecto Voz Natura – CEE. NTRA. SRA. DE LOURDES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *