Enerxías Renovables

adrian

Denominase enerxía renovable a enerxía obtida de fontes naturais inesgotables, sexa pola gran cantidade  de enerxía que conteñen, ou porque poden rexenerar por medios naturais. Entre as enerxías renovables inclúen eólica, xeotérmica, mareomotriz, solar, undimotriz, biomasa e biocombustibles.

As fontes de enerxía poden ser divididos en dúas categorías:

Non contaminantes, entre os cales se encontran :

A Enerxía Eólica:

A enerxía eólica é a enerxía obtida a partir da forza do vento, é dicir, utilizando a enerxía cinética xerada polas correntes de aire. As turbinas eólicas converten a enerxía cinética do vento en enerxía eléctrica por medio de láminas ou hélices que xiran un eixe central conectado, a través dunha serie de engrenaxes (de transmisión) a un xerador eléctrico.

A Enerxía Xeotérmica:

A enerxía xeotérmica é a enerxía que pode ser obtida polo home mediante a utilización de calor do interior da Terra. Unha parte da calor interna da Terra (5000ºC) acada a codia terrestre. Nalgunhas áreas do planeta, preto da superficie, as augas subterráneas poden alcanzar temperaturas de ebulición, e, así, servir para accionar as turbinas e xerar electricidade ou calor.

A Enerxía  Hidroeléctrica:

A enerxía potencial acumulada nas fervenzas pode ser transformada en enerxía eléctrica. As centrais hidroeléctricas usan a enerxía dos ríos para funcionar turbinas que impulsan un xerador eléctrico. España usa un 15% desta enerxía para producir electricidade.

A Enerxía Mariña.

Enerxía mariña ou enerxía dos mares, a enerxía renovable producida por ondas do mar, mareas, salinidade e diferenzas de temperatura no océano. O movemento da auga nos océanos do mundo crea unha inmensa reserva de enerxía cinética, ou enerxía en movemento. Esta enerxía pode ser aproveitada para xerar electricidade que alimenta familias, transporte e industria.

A Enerxía solar:

Trátase de recoller enerxía do sol a través de paneis solares e convertela en calor, que pode ser usado para atender a numerosas necesidades. Por exemplo, pode obter auga quente para consumo doméstico ou industrial, ou para alimentar a calefacción de vivendas, hoteis, escolas e fábricas. Ademáis, pode arrefriar durante a estación quente. Na agricultura pode obter outras aplicacións como invernadoiros solares que favoreceron melloras nas colleitas en calidade e cantidade

Enerxías Contaminantes:

As contaminantes obtéñense a partir da biomasa ou de material orgánico, e pode ser usado como combustible, convertido en bioetanol ou biogás por procesos de fermentación orgánicos ou en biodiesel. A formación de biomasa a partir de enerxía solar é realizada polo proceso coñecido como fotosíntese vexetal que, a súa vez, desencadea a cadea biolóxica. A través de plantas que conteñen clorofila, a fotosíntese transforma o dióxido de carbono e a auga de produtos minerais sen enerxía, materiais orgánicos con alta enerxía e, á súa vez serven de alimento para outros seres vivos. A biomasa, mediante estes procesos, almacena, a curto prazo, a enerxía solar almacenada en forma de carbono. A enerxía almacenada no proceso fotosintético pode ser posteriormente transformada en enerxía térmica, eléctrica ou carburantes de orixe vexetal, liberando de novo o dióxido de carbono almacenado.

abril 18, 2013 | Leave a comment  

COMMENTS

 

Trackback URI | Comments RSS

Deja un comentario