A Enerxía Mareomotriz en Fisterra

santi

A enerxía mareomotriz é a que se obtén aproveitando as mareas, mediante a súa empalme a un alternador pódese utilizar o sistema para a xeración de electricidade, transformando así a enerxía mareomotriz en enerxía eléctrica, unha forma de enerxía que pode ser aproveita nos usos da vida moderna, pódese acumular e pódese transportar. É un tipo de enerxía renovable, en tanto que a fonte de enerxía primaria non se esgota pola súa explotación, e é limpa xa que na transformación enerxética non se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos ou sólidos, é dicir, non deixa residuos.  Con todo, a relación entre a cantidade de enerxía que se pode obter cos medios actuais e o custo económico e ambiental de instalar os dispositivos para o seu proceso impediron unha penetración notable deste tipo de enerxía.

En Fisterra temos a experiencia das variacións do nivel do mar que en días de mareas vivas pode alcanzar case os catros metros, o cal pode ser perfectamente aproveitable transformando a enerxía cinética, da auga acumulada na pleamar, ao caer e mover un xerador para producir enegía eléctrica sen ningún tipo de contaminación nin danos ao medio, trataríase de utilizar unha enerxía potencial que a natureza nos brinda e que temos que saber utilizar positivamente.

As Mareas
Participante deste efecto son o sol, a lúa e a terra.Sendo a mais importante nesta acción a lúa, pola súa proximidade.

A lúa e a Terra exercen unha forza que atrae aos corpos cara a elas: esta forza de gravidade fai que a Lúa e a Terra atráianse mutuamente e permanezan unidas.  Como a forza de gravidade é maior canto máis preto atópense as masas, a forza de atracción que exerce a Lúa sobre a Terra é máis forte nas zonas máis próximas que nas que están máis lonxe.

Esta desigual atracción que produce a Lúa sobre a Terra é a que provoca as Mareas no mar.  Como a Terra é sólida, a atracción da Lúa afecta máis ás augas que aos continentes, e por iso son as augas as que sofren variacións notorias de acordo á proximidade da Lúa.

VENTAIXAS
  •     Limpa
  • Renovable.

INCONVENIENTES

  •         Necesita construír presas e diques .
  •         Posible impacto ambiental en ecosistemas .
  •         Só é aproveitable en lugares moi concretos .
  •         Corrosión dos sistemas .

Un bo exemplo da utilización deste tipo de enerxía témolo en Muros (A Coruña), co Muiño de Marea, no Pozo de Cachón que só utiliza a enerxía cinética para mover a pedra do muíño.

Santiago Castro Romero.

marzo 6, 2013 | Leave a comment  

COMMENTS

 

Trackback URI | Comments RSS

Deja un comentario