SERES VIVOS GALEGOS

Fiz

Os seres vivos abundan en Galicia.

En galicia hai varios animais únicos pero cada ano matan: porcos bravos, raposos etc. Todos os animais galegos son de calidade, os que mais sobresaen son: a pita do monte, o porco celta. Pero non todos os animais en Galicia habitan nos bosques tamén hai peixes nas zonas de costas e nos ríos.

E toda a vexetación que hai ainda que hai algunhas que non son autóctonas e que se plantaron en Galicia coma o eucalipto. Galicia é unha terra verde porque hai moito bosque. Galicia e un dos lugares de España donde máis chove e iso fomenta a que haxa a vexetación que hai.

Co cambio climático as chuvias en Galicia van disminuindon, e as plantas secan e se non hai plantas, non hai animais. E vai indo a menos as zonas de bosques.

Fiz Sar López.

enero 23, 2013 | Leave a comment   Etiquetas: