Archivo para Outubro 13th, 2009

Os profes recibirán unhas nocións básicas para o traballo no blog

Martes, Outubro 13th, 2009

Estamos que non paramos: Despois da información escrita facilitada ao profesorado tense decidido dar unha pequena charla sobre o funcionamento do noso blog con dous obxectivos:

  • dar a coñecer a todo o claustro a imaxe que estamos xerando do noso traballo (do seu traballo)
  • fornecer dunhas nocións básicas que permitan a todo o profesorado participar activamente no blog

Esperamos que logo cada profesor sexa quen de fornecer de ditas nocións ao seu alumnado e os faga partícipes activos no devenir do blog.

Máis información sobre o funcionamento dun blog no blog maestro de voz natura:

http://blogs.voznatura.es/blogmaestrovnat/

ojd