Archivo para Setembro 9th, 2009

A contaminación no río Tea en Ponteareas

Mércores, Setembro 9th, 2009

Ponteareas ten experimentado un estoupido urbanístico na última década falto de toda previsión digna do século no que estamos. Primeiro constrúese e logo xa se verá se hai infraestructuras básicas que garantan unha calidade de vida acorde coa riqueza xerada.

Para mostra, o que acontece coa depuración das augas residuais: a depuradora existente é claramente insuficiente para o volume urbanistico agora existente. Solución: moitas augas son vertidas ao río sen depurar. Podedes observalo nos seguintes vídeos que iremos subindo:

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

ojd