O noso proxecto

 O proxecto de Horta Ecolóxica Escolar Montesol se presenta como un elemento dinamizador dunha grande variedade e tipoloxía de actividades que xa se están desenvolvendo no CPR Montesol, además de ser un proxecto artellador que integra e complementa a outros proxectos dos que xa se están desenvolvendo:

 • Proxecto Meteoescolas da Xunta de Galicia

O alumnado  realiza unha observación da climatoloxía e as condicións ambientais para relacionala coa productividade dos cultivos.

 • Colaboración coa Comunidade de Montes de Valladares en Vigo

Para realizar unha repoboación do monte queimado nos incendios do pasado ano 2017. A repoboación farase a cabo con vexetación autóctona.

A metodoloxía de traballo inherente na posta en marcha e funcionamento dun horto escolar proposto neste proxecto permite abordar de éxito global ou interdisciplinar unha grande cantidade de obxetcivos educativos para la Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obligatoria, así como unha ampla variedade de contidos nos diferentes ámbitos e áreas presentes las diferentes etapas educativas.

 

 •    ÁREA DE COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 
 • ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 • ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
 • ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 • LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ E LITERATURA E LINGUAS EXTRANXEIRAS
 • ÁREA DE MATEMÁTICAS
 • ÁREA DE MÚSICA 
 • ÁREA DE TECNOLOXÍA

A creación e o mantemento dun horto escolar entendido como un recurso pedagóxico permite a utilización dunha aprendizaxe activa e cooperativa baseada na resolución planificada de problemas, así como un eficaz desenvolvemento de actitudes e valores que teñen como máxima prioridade a tendencia cara comportamentos máis comprometidos coa conservación e mellora do contorno e o patrimonio natural.

ACTIVIDADES

1.- Facer rotación de cultivos.

2.- Asociacións favorables e desfavorables.

3.- Métodos biolóxicos de control de pragas.

4.- Fertilización.

Actividades específicas do horto escolar

Tarefas agrícolas:

 • Preparación do terreo: volteo, cava, alisamento, sucos.
 • Incorporación de abonos, fabricación de compost.
 • Sementeira nos semilleiros.
 • Transplante de plántulas arraigadas en semilleiro.
 • Rego: inundación e/ou goteo
 • Mantemento: escardados, rascados, recalzados, tutoración.
 • Tratamiento ecolóxico de pragas.
 • Recolleita.

Reflexións de campo

As sementes, tipos, diferenzas entre elas.

A xerminación. Condicións favorables.

As prantas se alimentan e respiran.

Os ciclos dos cultivos

As condiciones físico-químicas da terra.

A importancia dos abonos naturais.

Diferentes técnicas de sementeira, rego e mantemento.

A estacións do ano e os cultivos en cada unha delas.

A auga na vida das plantas.

Estudo do clima local.