Archive

Archive for diciembre, 2010

Salmón e Esturión.

ESTURIÓN

Esturión, enlace a un artigo publicado na Voz de Galicia. Un peixe de 120 kilos e 2,3 metros de lonxitude que se cría extinguido. É un hito a nivel científico.

Máis información sobre esta especie, no seguinte enlace.

SALMÓN

Nome ciéntifico do Salmon atlántico, Salmo salar.Salmo salar, salmón atlántico

Enlace a noticia da cronica dunha morte anunciada,  “El atlas salmonero da por extinguido el salmón en el Eume y el Xubia”

La gestión del salmón en galicia, artigo de “Pedro Brufao Curiel, Presidente de la Asociación Ríos con Vida e catedrático de Derecho Administrativo”.
Read the rest of this entry »

Fotos da saída a praia de Testal

O día 24 de novembro, pos alunnos de ciencias de 4º de ESO,  saímos a praia de Testal, en Noia. Pola mañá e con baixamar, realizamos a mostraxe de moluscos bivalvos do banco marisqueiro de “A misela”.

Para a actividade, precisaron de cadros de 40×40 cm., de pa de xardín e dunha rede para peneirar o marisco.

No laboratorio, tratáronse as mostras. Tomouse a talla e o peso, logo introducíronse os datos nunha folla de cálculo para un posterior tratamento

Toma de mostras de moluscos bivalbos

Tamizado das mostras de moluscosRecollida de mostras de moluscos

talla de moluscosTalla dos berberechosMasa do moluscoIntroducción de dos datos talla- peso (coordenadas utm)

Para berberechos, Noia

“Para sardiñas Rianxo“.Berberecho, Cerastoderma edule

Así dí a letra dunha canción do grupo “Los Tamara”. Tamara de Tambre, de río Tambre, que desemboca na Ría de Noia.

No proxecto de Voz Natura, fixemos saída didáctica a praia de Testal, da ría de Noia onde se atopa o banco marisqueiro de berberechos, máis grande de Galicia, que o mesmo que decir o máis grande da península ou do mundo.

Viven na superficie do sedimento, nos primeiros centímetros e nútrense mediante un dobre sifón. Dous sifóns moi curtos permítenlle manter coa auga de mar circundante unha corrente de auga que asegure a súa respiración e alimentación. As cunchas dos berberechos, están cubertas de nervaduras ou costelas e presentan unha cor branca ás veces con lixeiras estrías pardas. Estas cunchas pechan e protexen ao animal.

Enlace sobre a bioloxía da especie (en francés)

Enlace a fotogalería de WoRMS

Estructura berberecho

Read the rest of this entry »

Como medir os nitratos na auga dun río

O nitrato é un composto inorgánico formado por un átomo de nitróxeno (N) e tres átomos de osíxeno (O).Os nitratos son o resultado do ciclo do nitróxeno en que unha bacteria chamada Nitrosomonas, e nitrobacterias son responsables de transformar o amonio en nitratos, unha substancia menos tóxica para a auga.

O consumo de nitratos na auga,  pode ser moi nocivo para o home e é especialmente tóxico para nenos. O nitróxeno é un nutriente para as plantas e a súa presenza na auga pode acelerar o crecemento excesivo do fitoplancto, causando a eutrofización.

A eutrofización ocorre cando os nutrientes (tales como os nitratos e os fosfatos) engádense á masa de auga. Estes nutrientes xeralmente proveñen da escorrentía de terras agrícolas e pastos, de augas negras, dos deterxentes, de refugallos dos animais e fosas sépticos con fugas. Os niveis altos de nutrientes nunha masa de auga poden facer que a vida vexetal e as algas florezan. Conforme as plantas crecen, poden afogar a outros organismos. O crecemento de algas pode eventualmente cubrir a superficie da auga. Estas grandes poboacións de plantas producen osíxeno nas capas superiores da auga, pero cando as plantas morren e caen ao fondo, son descompostas por bacterias que usan gran parte do osíxeno disolto (OD) nas capas inferiores. As masas de auga con niveis altos de nitratos xeralmente teñen altos niveis de Demanda Biolóxica de Osíxeno (DBO) debido ás bacterias que consomen os refugallos vexetais orgánicos e aos subseguintes baixos niveis de OD.

Si a auga ten menos de 4 partes por millón (ppm) de nitratos, carece de contaminación,  pero si o nivel de nitratos supera os 40 ppm ou (40 mg./l.) a auga é non potable.  A concentración de 50 mg/l. de nitratos é a  máxima que recomenda a Organización Mundial da Saúde

Nitritos: Niveis de entre  0,1 e  o,9 mg/l (ou entre 100 e 900 microgr./l.) de nitritos poden presentar problemas de toxicidade, (100 ug/l. microgramos por litro = 0.1 mg/l.)

No curso 2009-10 baixo o proxecto Voz Natura realizamos análises de nitratos no río Traba, en Lousame, A Coruña. Os resultados non superaron 7,5 ppm.  A técnica de análise que utilizamos foi extraída do Ministerio de medio Ambiente, Adecagua.

1. Encher o  tubo de mostra  ata a liña 5 mL.

2. Introducir unha pastilla para análise de nitratos nº1

3. Tapar o tubo e axitalo ata que se disolva por completo a pastilla.

4. Engadir unha pastilla para análise de nitratos nº2

5. Tapar o tubo e axitalo ata disolver a pastilla.  Esperar 5 minutos.

6. Comparar a cor da disolución coa carta de cores, o resultado está en partes por millón,  ppm. de nitratos

NIVEIS DE NITRATOS E NITRITOS NO ANO 2007, río Traba (Fonte Augas de Galicia, rede de Aforos de Galicia-costa)

Niveles de nitratos