INFORMACIÓN sobre Enerxías Renovables

Denomínase enerxía renovable a aquela enerxía que se obtén de fontes naturais virtualmente inesgotables, unhas pola inmensa cantidade de enerxía que conteñen (por exemplo a enerxía xeotérmica), e outras por seren capaces de rexenerarse por medios naturais (a enerxía solar e a eólica, a biomasa, etc.).

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou 2012 como o Ano Internacional da Enerxía Sustentable, como forma de Compromiso contra o Cambio Climático e o deterioro ambiental do planeta. Asemade como nos indica Fernando Blanco Silva, responsable da Unidade de Enerxía e Sustentabilidade da USC (Universidade de Santiago de Compostela) no número 66 da revista “cerna”, o goberno español ven de aprobar o Plan de Acción Nacional de las Energías Renovables (PANER) 2011-2020, que prevé que a porcentaxe de enerxía de orixe renovable na enerxía primaria pase do 10,7% de 2010, ata o 17,8% en 2020. Este desenvolvemento debe centrarse na produción de electricidade (eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica e biomasa) e, en menor medida, no aproveitamento térmico (solar térmica, xeotérmica e biomasa).MÁIS VÍDEOS NESTE ENLACE

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará