22 de Marzo Día Mundial da Auga

Din que un dos tres días mundiais con máis repercusións nos países latinos e Portugal é o Día Mundial do Auga. E non é para menos, se atendemos ao estado dos recursos hídricos do planeta, ao estrés hídrico que afecta á seguridade alimentaria e a vida no planeta.

Este 2018 a campaña versa sobre o papel fundamental da natureza para enfrentar o problema mundial da auga co slogan: ” A respota está na Natureza” e intenta comunicar aa  importancia de por en práctica solucións como reforestar maglares,  restablecer a conectividade dos sistemas acuáticos,etc.

Desde a páxina da celebración nas Nacións Unidas, podemos acceder a innúmeros recursos que poden ser moi útiles na aula medioambiental para tratar o tema, tanto de un punto de vista cuantitativo como de sensibilización e divulgación.
Vamos a utilizala neste post para traballar distintas competencias:
1- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Análisis de un gráfico sobre usos da auga como o que se mostra debaixo,  tratamento de datos estatísticos de AQUASTAT ou cálculo da pegada hídrica.
Fonte:

2- Competencia en comunicación lingüística: Lectura e debate sobre novos medios de irrigación climánticamente intelixente.

3- Competencias sociais e cívicas: Xerar unha ampaña de ciencia cidadá para denunciar e xeolocalizar “fugas de auga” na cidade.

4- Conciencia e expresións culturais: Recopilación de cantigas sobre auga e versionado a rap.

5- Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor: Campaña sobre consumo sostible da auga con concurso aos mellores slogans como a famosa campaña de Denver ou unha campaña en Twiter para traballar de paso a competencia dixital.

Seguro que vades a desenvolver muitas ideas, asi que animarvos a compartilas copiando a URL nos comentarios!

Día Mundial do Auga

Para conmemorar o “Día Mundial do auga” este domingo 22 de marzo, traemos a Blog Natura a campaña  “O poder da Gota”, desenvolvida  durante o curso 2011-2012, na que 272 centros educativos, escolas taller e asociacións presentaron e desenvolveron proxectos que incorporaban actividades relativas ao aforro e uso correcto do auga a nível doméstico e industrial, así como actuacións orientadas á preservación de ecosistemas fluviais e mariños.

O auga é un tema recurrente en Blog Natura e non tedes máís que colocar no buscador de cada blog a palabra “auga” ou “agua” para poder acceder a tódalas publicacións relacionadas con este elemento vital. Seguro que a través de ideas e recursos ides a celebrar a data como se merece!!

Na edición 2015 , o Día Mundial do Auga xira entorno a relación da auga e o desenvolvemento sostible, un tema tratado con asidiudade nos nosos blogs e ao longo de distintas edicións do programa.

E, xa sabedes, esperamos os vosos comentarios para compartilas no blog central do proxecto.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Nenos augaLa celebración de 2011 se enmarca bajo el lema “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”, y se orienta a alentar a gobiernos, organizaciones, comunidades y personas a participar activamente para responder al desafío de la gestión del agua urbana.
Si pensamos que alrededor de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, tanto el abastecimiento de agua de calidad como el saneamiento de los desechos generados en las mismas, da lugar a las formas más importantes de contaminación. Hacer frente a las crecientes necesidades de servicios de agua y saneamiento en las ciudades es uno de los temas más acuciantes de este siglo. Una gestión sostenible, eficiente y equitativa del agua en las ciudades nunca ha sido tan importante como lo es en el mundo de hoy.
Durante este curso hemos ido concienciándonos de la importancia del ahorro de agua y este proceso de aprendizaje debe dar lugar al compromiso de que lo aprendido ha de ser llevado a la práctica, incorporándolo a nuetro modo vida y dándolo a conocer.
ESF

La última fase de la ecoauditoría del agua empieza ya, sabiendo que cada litro de agua que no se desperdicia, no necesita ser descontaminado para ser devuelto de nuevo a la naturaleza, continuando el ciclo del agua.

¿Cuáles son los principales retos?

Pobreza
• Más de 800 millones de personas viven en barrios pobres o asentamientos que se encuentran dispersos alrededor de las ciudades del mundo; el mayor reto es proporcionar a estas personas suficiente agua y saneamiento.
• Los habitantes del Tercer Mundo pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos ya que, a menudo, tienen que comprar agua a vendedores privados.

Contaminación
• La contaminación se refiere normalmente a los productos químicos u otras sustancias en concentraciones superiores a las que se encontrarían en condiciones naturales.
• Cada día, 2 millones de toneladas de desperdicios se eliminan a través de los cursos de agua.
• En muchas ciudades, sobre todo en los países en desarrollo, la falta de un adecuado tratamiento de las aguas residuales y de instalaciones de drenaje llevan a la contaminación de los recursos hídricos subterráneos y superficiales. Esto hace que cada vez haya que ir a buscar el agua más profunda y más lejos provocando la sobreexplotación.

Salud
La falta de un adecuado saneamiento y de abastecimiento de agua potable en las ciudades da lugar a graves problemas de salud,especialmnete en los niños.
• Unas instalaciones no adecuadas de saneamiento provocan a menudo la contaminación del agua potable.
• Después de las tormentas, las aguas pluviales lavan los desperdicios, principalmente en los asentamientos informales carentes de servicios mínimos, arrastrándolos hacia las fuentes de agua potable.
• Un abastecimiento contaminado trae como consecuencia epidemias de cólera, enfermedades fecal-orales como la diarrea y la malaria.
• Mientras que la malaria se consideraba a menudo una enfermedad rural, ahora es una de las principales causas de enfermedad y muerte en muchas áreas urbanas.

Una buena gestión del agua urbana es compleja y requiere, no solo de infraestructura de abastecimiento y de tratamiento de aguas residuales, sino también del control de la contaminación y de la prevención de inundaciones. Se requiere coordinación entre sectores y entre las diferentes autoridades locales y cambios en las formas de gestión que conduzcan a un uso más sostenible y equitativo de los recursos hídricos urbanos.

¿Conoces cuantas horas del día necesitan muchos niños de vuestra edad para buscar y acarrear agua a sus casas? Africa, Asia e Hispanoamérica padecen estos problemas, magnificados, muchas veces, por la contaminación debido a la falta de infraestructuras. Una buena práctica de TIC’s sería contactar con alumnos de centros de estos continentes e intercambiar las experiencias de nuestro modo de vida con el suyo, respecto al agua.