Prohibido usar y tirar

A partir del 2021 estará prohibido fabricar productos de plástico habituales de nuestro día a día  que son desechables y tienen alternativas de uso de otros materiales como cubiertos y platos de plástico, bastoncillos de algodón, pajitas,etc.

Así se ha aprobado en el Parlamento Europeo y, aunque puede ser modificado y algún país puede anular la prohibición en su territorio, constituye un gran paso adelante en el consumo de plástico.

Los más afectados, las botellas de plástico, los menos ( ya que sólo se reducirán a un 25% hasta el 2025), los envases de hamburguesas o frutas.

Sea como sea, se trata de un gran paso en la lucha contra la polución marina ya que este tipo de plásticos supone el 70% de los residuos marinos desde donde, a través de la cadena alimenticia llegan al ser humano en forma de microplásticos  con  partículas hechas de polipropileno (PP), polietileno-tereftalato (PET) y hasta nueve tipos de plástico.

Una buena noticia que nos trae a la memoria impactos tan psoitivos como el de  la ley que derogó el uso de clorofluorocarbonados e hizo posible disminuir el agujero de la capa de ozono.

Un mensaje positivo para las aulas de educación ambiental y que podeís publicar en vuestros blogs conideas creativas de reutilización de estos plásticos, como esta:

 

Cradle to Cradle (Do berce ao berce)

O protocolo e distintivo  Cradle to Cradle (do berce ao berce), é  un principio que concilia á economía coa ecoloxía.

Os seus impulsores, o arquitecto e deseñador industrial William McDonough e o su socio, o químico alemán Michael Braungart, decidiron unirse para difundir que a sostibilidade é rentable e que o lixo é alimento.

A  idea é sinxela:Na Natureza non hai residuos, todo o material volta á Terra sen engadir ningún compoñente tóxico, senon que os ciclos se fechan.  Así,  tódolos materiais que utilicemos en fabricación deben ser nutrintes técnicos (plásticos, cristal o metais) que se se poden reutilizar ou reciclar, ou nutrintes biolóxicos, que se poden compostar como madeira ou algodón.

 En verde os nutrintes biolóxicos e en azul os técnicos.

A idea de McDonough, como veredes na charla TED de abaixo, difiere  da dos ecoloxistas tradicionais xa que non aboga pola reducción do consumo, senon por unha  nova revolución industrial: a reinvención de procesos industriais na que todo poda reutilizarse, tanto porque volte a terra ou porque poda ser reciclado unha e outra vez.

Como exemplos, tecidos comestibles, arquitectura cero consumo, mobles e un largo etcétera.

https://www.ted.com/talks/william_mcdonough_on_cradle_to_cradle_design/up-next?language=es

Para saber máis: Documental Cradle to cradle

Economía circular

O mesmo que na Natureza, na economía circular consiste en aproveitar a maior parte dos materiais biodegradables, reducindo ao mínimo a producción e recurrindo a usos que os profesores e profesoras de Voz Natura levamos facendo muito tempo: reducir, reutilizar e reciclar cando  non sexa posible volvelos a usar.

Para a economía circular, o residuo convértese en producto, e aqueles productos que non se corresponden coas  necesidades iniciais dos consumidores, son devoltos ao circuito económico.

Así, aboga por aproveitar enerxéticamente os residuos que non se poden reciclar, encontrar novos usos aos productos non reciclables e, incluso, propón eliminar, en muitos casos, a venta de productos para implantar un sistema de alquiler de bienes de xeito que cando o producto xa non sirve para a súa función principal, retorna á empresa, que o desmonta para reutilizar as pezas válidas.

Unha idea interesante que ainda non se traballando na escola, pero que poderiamos adoptar, e de feito adoptamos, no desenvolvemento dos nosos proxectos, pero facéndoa visible.

Para ir pensando no tema, deixamos aquí un vídeo explicativo que podemos compartir co alumnado: