Cuidadando o entorno do CEIP Plurilingüe Profesor Albino Núñez

Dende o  blog Re-Xeneración: Verde no canto de marrón, do CEIP Plurilingüe Profesor Albino Núñez de Ourense, enviannos un enlace a algunhas das actividades que desenvolven cos pequenos/as de infantil para conciencialos da protección do seuentorno. Este curso ademais de continuar co  traballo no horto escolar, enlazado co programa SI (Saúde Integral) e cos hábitos saudables trasmitidos a través do comedor escolar, traballan co coidado do ecosistema que os rodea, en concreto o coidado e mellora do recinto do colexio que conta con amplos espazos (incluso teñen unha mini carballeira).

Non vos perdades as excelentes actividades que desenvolven!

http://www.slideshare.net/albinonunez/evitar-que-os-paxaros-choquen-contra-as-xanelas?ref=http://blogs.voznatura.es/ceipplurilingueprofesoralbinonunez/