Inventario de Moluscos da Praia da Langosteira

As patrullas Voz Natura, estades limpiado numerosas praias e ríos , unha acción que podedes aproveitar para desenvolver habilidades ligadas a competencia científica como poden se:

  • Observar, recoller w organizar información relevante.
  • Utilizar a linguaxe científica
  • Cmpartir resultados
  •   ……

Desde o Colevio Nosa Sra do Carmen, en Fisterra, aproveitan a visita á praia da Langosteira para desnvolver un Inventario de Moluscos, na que todos os alumnos participan.

Un modelo de actividades sinxela e cargado da contido didáctico que vos animamos a realizar nos vosos blogues.