Aplausos

Neste apartado iremos poñendo aquelas accións solidarias co planeta que nos vaiamos atopando ou nos vaiades enviando.